Коркелія А. Г. РОЗРОБКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОБСЯГУ ОПЕРАЦІЙ У ХВОРИХ НА ПАПІЛЯРНИЙ РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100247

Здобувач

Спеціальність

  • 14.01.07 - Онкологія

26-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.609.01

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

Анотація

У роботі представлено вирішення проблеми лікування хворих на папілярний рак щитоподібної залози шляхом розробки індивідуальних підходів до вибору обсягу операції залежно від даних клінічного, інструментального, гістологічного і імуногістохімічного дослідження пухлини. Дослідження ґрунтується на результатах обстеження та хірургічного лікування 273 хворих, якихбуло розподілено на 2 групи: I - група порівняння - 155 хворих, в якій застосовувалися традиційні підходи, II - основна - 118 хворих, в якій, головним чином, застосовувалися органощадні підходи та поряд зі стандартним гістологічним дослідженням виконували імуногістохімічні дослідження 53 хворим. Застосування ультразвукової діагностики та тонкоголкової біопсії з оцінкою результатів за системою TIRADS і TBSRTC згідно запропонованого діагностичного алгоритму підвищило чутливість до 96,7% і специфічністьдо 85,7% у порівнянні з традиційним використанням систем TIRADS і TBSRTC (чутливість 85,3%, спеціфічність 81,6%). Оцінка гістологічного типу пухлини виявила, що аденокарцинома з циліндричних клітин характеризувалася найбільш високою агресивністю. Аналіз імуногістохімічних маркерів показав, що гіперекспресія ki67 і TTF1, а так само втрата здатності експресувати NIS вказують на більший злоякісний потенціал пухлини. Сформульовано індивідуалізованіпоказання до органощадних операційз урахуванням агресивних форм папілярного раку в тому числі із застосуванням гістологічних та імуногістохімічних маркерів агресивності пухлини, щодозволило виконати органощадні операції 53,6% хворим та зменшити кількість ранніх ускладнень з 17,4% до 11,9%, органощадні підходи до основної групи поліпшили функціональні результати, зменшивши частоту гіпотиреозу і побічних ефектів замісної терапії. Ключові слова:папілярний рак щитоподібної залози, органощадні підходи імуногістохімія, результати оперативного лікування.

Файли

Схожі дисертації