Романова К. О. Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100249

Здобувач

Спеціальність

  • 21.06.01 - Екологічна безпека

16-01-2020

Спеціалізована вчена рада

К 64.812.01

Науково-дослідна установа "Український науково-дослідний інститут екологічних проблем"

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», Харків, 2019. Дисертаційна робота присвячена підвищенню енерго-екологічної ефективності та надійності експлуатації екологічно небезпечного енергетичного обладнання і оперативності оцінки реального його стану за рахунок реалізації методології комплексної параметричної ідентифікації фактичних характеристик, яка підвищує точність моніторингу технологічних параметрів і характеристик і дозволяє виявляти на ранньому етапі відхилення параметрів роботи агрегатів чи вимірювальних приладів, відслідковувати неконтрольовані «вибіги» параметрів та здійснювати енерго-екологічну оптимізацію навантаження обладнання і термінів проведення ремонтів агрегатів із запобіганням аварійних ситуацій з одночасним забезпеченням високого рівня екологічної безпеки та ефективної експлуатації обладнання на енергетичному об`єкті (ЕО). Розроблено та впроваджено комплексний енерго-екологічний аналіз з використанням параметричної ідентифікації фактичних характеристик ЕО; алгоритми, блок-схеми, та методики визначення показників ефективної роботи енергетичного об`єкту на прикладі газоперекачувального агрегату та водогрійного котла, програмне забезпечення для програмно-аналітичного комплексу фактичних характеристик; проведені реальні випробування методології з отриманням дозволу на впровадження її у промислову експлуатацію на реальних енергетичних об`єктах

Файли

Схожі дисертації