Нєвєдров Д. С. Методи і моделі оцінки впливу на довкілля в проектах будівництва та реконструкції об'єктів критичної інфраструктури

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U000002

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.22 - Управління проектами та програмами

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.059.01

Національний транспортний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-технічного завдання зниження техногенного впливу на довкілля за рахунок розробки та впровадження методів, моделей та інструментів управління впливу на довкілля в проектах будівництва та реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.

Схожі дисертації