Ткаченко В. А. Моделі і методи управління комунікаціями в освітніх проектах

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U000003

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.22 - Управління проектами та програмами

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.059.01

Національний транспортний університет

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуального науково-технічного завдання розробки методів, моделей та інструментів управління комунікаціями, які виникають між різними суб'єктами проектної діяльності та забезпечують формування необхідного рівня обміну інформацією між зацікавленими сторонами освітніх інноваційних наукових проектів

Схожі дисертації