Петунін А. В. Управління портфелями реалізації логістичних стратегій в ланцюгах постачань

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U000004

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.22 - Управління проектами та програмами

29-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.059.01

Національний транспортний університет

Анотація

Дисертаційне дослідження присвячено підвищенню ефективності управління портфелями, як засобами реалізації колективних стратегій в мережах організацій ланцюгів постачань, на основі розроблення теоретичних і методичних засад формування портфелів за умовами реалізації логістичних стратегій ланцюгів постачань

Схожі дисертації