Шушулков С. Д. Еколого-економічні засади рекреаційного землекористування урбанізованих територій

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100034

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 36.814.02

Львівський національний аграрний університет

Анотація

У дисертаційній роботі визначені сутнісні аспекти та особливості рекреаційної діяльності. Розглянуто теоретичний і методичний базиси функціонування урбанізованих територій. Визначено сутність поняття рекреаційне землекористування урбанізованих територій. Обґрунтовано еколого-економічні імперативи формування рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Розкрито конкурентні переваги та оцінку сучасного стану розвитку рекреаційної діяльності. Проведений еколого-економічний аналіз використання земельних ресурсів та досліджено місце в них рекреаційних територій. Досліджені особливості рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Розглянуті шляхи вдосконалення ефективності рекреаційного землекористування урбанізованих територій. Обґрунтовані засади еколого-економічного управління рекреаційним землекористуванням. Запропоновані стратегічні орієнтири розвитку рекреаційного землекористування урбанізованих територій.

Файли

Схожі дисертації