Опарін А. С. Горіння гібридних сумішей

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 01.04.17 - Хімічна фізика, фізика горіння та вибуху

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.051.01

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Анотація

Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.17 – хімічна фізика, фізика горіння та вибуху – Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, МОН України, Одеса, 2020. Розвинено аналітичну модель оцінки екстремальних характеристик вибуховості пилу – максимального тиску та мінімальної швидкості зростання тиску – в залежності від фізико-хімічних характеристик пилу, частинки якого горять в дифузійному режимі. Запропонована експериментальна методика створення пилу, що забезпечує достатню дезагрегацію та запилення реакційного об’єму. Експериментальні дослідження по залежності вибухових характеристик алюмінієвого пилу від концентрації та дисперсних характеристик дозволили узгодити експериментальні дані, що отримані в умовах української, європейської та американської методик. В ізобаричних умовах експериментально досліджено ламінарне полум’я в гібридних системах типу полідисперсний пил (алюміній); пил, що містить у складі пального твердий та газоподібний компоненти (гідрид алюмінію); вугільний пил – метан – повітря. Нормальна швидкість полум’я зменшується із збільшенням дисперсії функції розподілу частинок за розміром, що зумовлено зменшенням питомої реакційної поверхні. Критичні значення температури спалахування пилу гідриду алюмінію значно менші за такі для алюмінію, а швидкість полум’я відповідно значно більші. Це дозволяє розглядати гідрид алюмінію як найбільш перспективну високоенергетичну добавку до твердих ракетних пальних.

Файли

Схожі дисертації