Коваленко Ю. В. Етнорелігійна ідентичність молоді як чинник поведінки подолання стресової ситуації.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100052

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

22-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.01

Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертація містить теоретичне узагальнення та нове розв’язання проблеми кроскультурного дослідження поведінки подолання стресової ситуації. Визначено вагу впливу етнічної та релігійної ідентичності людини на особливості її копінг-поведінки. Показано, що в осіб з різними етнорелігійними ідентичностями, залучення специфічних внутрішніх та зовнішніх ресурсів зумовлює особливості поведінки подолання стресової ситуації. Ґрунтуючись на аналізі наявних підходів та теорій систематизації копінг-стратегій як основної категорії класифікацій способів подолання стресової ситуації, була досліджена різниця між психологічними захистами та копінг-стратегіями. Висвітлена ієрархічна модель копінг-поведінки, яка була застосована в інтерпретації результатів кроскультурного дослідження (адаптована за Skinner & Zimmer-Gembeck, 2016). Здійснені підготовка, проведення й аналіз результатів кроскультурного емпіричного дослідження. Емпірично доведено існування міжгрупових відмінностей у вибірках студентської та викладацької молоді з різними етнічними ідентичностями (єгиптянами та українцями) та різними релігійними ідентичностями (мусульманами та християнами) у поведінці подолання стресової ситуації. Виявлено, що етнічна ідентичність випробуваних виступає більш вагомим предиктором патернів копінг-поведінки. Визначено, що копінг-поведінка (1) єгиптян та (2) українців підпорядковується всім трьом адаптивним процесам ієрархічної моделі копінг-поведінки, обґрунтованої у цьому дослідженні. Крім того, єгиптяни та українці застосовували тотожні копінг-сім’ї (субшкали) у своїх моделях копінг-поведінки, а саме «Розв’язання проблеми», «Пошук інформації», «Пошук підтримки», та «Пристосування». З іншого боку, єгиптяни та українці надавали перевагу дещо різним стратегіям копінгу, що входили до означених копінг-сімей, а також демонстрували різні ступені вияву цих стратегій. Зроблено висновок про те, що залежно від особливостей етнорелігійної ідентичності людини, формуватиметься специфічний патерн адаптивних процесів та копінг-сімей (субшкал) з їх кореневими функціями, який зумовлює специфічний патерн поведінки подолання певної стресової ситуації. Виявлено такий патерн коіпнг-поведінки у (1) єгиптян: «Пошук підтримки» ‒ «Розв’язання проблеми» ‒ «Пристосування» ‒ «Пошук інформації»; у (2) українців: «Пошук інформації» ‒ «Пристосування» ‒ «Пошук підтримки» ‒ «Розв’язання проблеми». Зважаючи на особливості формуванні релігійності у групі єгиптян обох релігійних ідентичностей (мусульман та християн), у яких формальне релігійне навчання та виховання починається з дитинства, продовжуючись протягом дорослішання, на відміну від українців, у яких цей процес є більш стихійним, зроблено висновок про формальну сформованість релігійного копінгу у єгиптян. Це є свідченням того, що копінг-стратегіям можливо і потрібно навчати. Виявлена усталеність патернів копінг-поведінки у єгипетської та української студентської молоді за інших соціальних умов (загального карантину для запобігання розповсюдження Covid-19).

Файли

Схожі дисертації