Чиркова Т. І. Психологічні особливості консультування міжетнічних подружніх пар

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100081

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.01

Інститут психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України

Анотація

У дисертації запропоновано покрокове описання алгоритму консультування кросс-культурних пар з точки зору практичного експериментального дослідження, побудованому на опрацюванні основних методів вітчизняного сучасного крос-культурного консультування. Приведено та обґрунтовано основну специфіку та головні риси даного алгоритму. Доведено його практичну необхідність. Визначено, за якими основними характеристиками потрібно його побудувати в залежності від індивідуальних та загальних характеристик та властивостей пари у міжнаціональному, ментальному та гендерному розрізі аспектах. Здійснене методологічне обґрунтування побудови даного алгоритму проведення консультування. Надані рекомендації щодо застосування даного алгоритму у розрізі роботи із міжнаціональною парою для психолога-консультанта. Обґрунтовані основні причини для створення даного алгоритму. Розроблені практичні рекомендації та надані приклади. Детально пояснено, для чого саме необхідно створювати такий алгоритм та до якого результату призведе робота за таким алгоритмом. Описані історичні передумови проведення даних експериментів у сфері міжнаціонального сімейного консультування і обґрунтована причина, чому саме це останніми роками призвело, у наукових дослідженнях, до активних пошуків методології для проведення експериментальних спроб. Пояснено як саме активно робилися спроби створення алгоритмів, схем та систем безпосередньо консультування, які спрямовані на покращення якості самого консультування та допомоги практичному психологові-консультанту, в першу чергу. Констатовані спроби вчених систематизувати теоретичні знання та практичні експериментальні здобутки, які поступово систематизувалися у сукупності та знайшли своє практичне застосування, що призвело до покращення та виведення на новий рівень сімейного міжнаціонального консультування. Доведено, що необхідно створити єдиний алгоритм, який допоможе психологові-консультанту працювати із парами на високопрофесійному рівні та завжди мати готову схему, для того, щоб працювати із нею при роботі із крос-культурними парами.

Файли

Схожі дисертації