Аль-Хілалі З. С. Розробка та аналіз програмної підсистеми складання регулярного розкладу занять для освітньої платформи.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100097

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.09

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертаційна робота присвячена проблемам розробки програмних систем освітньої платформи та побудові й управлінню розкладами для агентів з часовими та іншими видами обмежень. У роботі проведено аналіз підходів до проблеми, ідентифіковано ключові вимоги до функціонування такого класу систем, що дозволило побудувати ефективну модель створення та подальшого управління розкладами. Значну увагу приділено контексту задачі, дослідженню освітніх платформ та обґрунтуванню обраного підходу, зважаючи на важливість задачі. Метою дисертаційної роботи є розробка, аналіз та вдосконалення складання розкладу занять для освітньої платформи. В результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: проведено аналіз підходів до складання розкладів для агентів із набором часових обмежень у позмінній формі; ідентифіковано основні вимоги до таких розкладів та обмеження на їх параметри; побудовано нову адаптовану та ефективну модель складання розкладу, що дало можливість розробити відповідну систему управління розкладом; досліджено властивості запропонованої моделі, що дало можливість переконатись у її якості; впроваджено в експлуатацію систему, розроблену на базі запропонованої адаптованої моделі, що довело її ефективність, значимість та практичність.

Файли

Схожі дисертації