Качанюк В. В. Теоретичне та експериментальне обґрунтування підходів до розробки радіофармацевтичного препарату на основі фтору-18.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100099

Здобувач

Спеціальність

  • 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

11-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.613.04

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Анотація

Вперше теоретично узагальнено та експериментально доведено наукові підходи щодо удосконалення технології виробництва радіофармацевтичного препарату: «Фтордезоксиглюкоза 18F, розчин для ін’єкцій» та оптимізації методів контролю якості. На підставі проведеного комплексу фізико-хімічних досліджень авторами обґрунтовано вибір стабілізатора для забезпечення РХЧ ФДГ, на основі даних вивчення стабільності ЛЗ встановлено, що етанол у концентрації 0,1 % забезпечує РХЧ та подовжує термін придатності ФДГ з 10 до 12 год.

Файли

Схожі дисертації