Ахмеш Т. Н. Моделі і методи поведінкового робочого контролю розподілених систем моніторингу та діагностування на основі мереж Петрі

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100148

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.06 - Інформаційні технології

28-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.052.01

Одеський національний політехнічний університет

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми скорочення часу контролю розподілених систем моніторингу та діагностування (РСМД) шляхом розробки моделей та методів поведінкового робочого контролю, які базуються на мережах Петрі, автоматних експериментах, класі функціональних помилок, наскрізних і еволюційних підходах. На основі моделей та методів розроблено інформаційну технологію контролю РСМД. У дисертації подані властивості РСМД, виконаний аналіз методів робочого контролю, показане існування завдань, що вимагають розвитку методів на основі мереж Петрі, еволюційного пошуку, декомпозиції, які дозволяють скоротити час контролю. У дисертації отримали розвиток компонентна й ієрархічна моделі поведінкового робочого контролю РСМД з контрольними фрагментами в ієрархіях їх узагальненого квазіпорядку й міжрівневих відображень, які визначають умови контролю. Отримані компонентний і наскрізний методи поведінкового робочого контролю РСМД з еволюційним розпізнаванням контрольних фрагментів в ієрархіях узагальненого квазіпорядку та міжрівневих відображень, що зберігають контрольні властивості. Моделі й методи дозволили розробити нову інформаційну технологію поведінкового робочого контролю РСМД й реалізувати її у межах автоматизованої системі технічного діагностування РСМД.

Файли

Схожі дисертації