Кривохата А. Г. Нейромережеві математичні моделі звукових сигналів у задачах розпізнавання

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0421U100151

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

К 17.051.06

Запорізький національний університет

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено розв’язанню задач класифікації звукових сигналів засобами згорткових нейронних мереж та автокодувальників з оптимізацією їхньої структури генетичними алгоритмами. Розроблено математичні моделі гібридних нейронних мереж на основі згорткової архітектури, автокодувальника й методу ансамблювання Snapshot. Досліджено вплив гіперпараметрів класифікаторів на точність прогнозування моделей. Доведено теорему про збіжність гібридної нейронної мережі з шарами автокодувальника та згортки. Реалізовано інструментальну систему класифікації звукових даних. Для поліпшення структури ансамблів і автоматичного налаштування гіперпараметрів застосовано генетичний алгоритм.

Файли

Схожі дисертації