Бондаренко Д. П. Державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100003

Здобувач

Спеціальність

  • 25.00.02 - Механізми державного управління

20-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 26.142.06

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Анотація

У дисертації вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в обґрунтуванні теоретичних засад державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні, а також розробленні рекомендацій щодо удосконалення механізмів її реалізації в Україні. На основі аналізу наукових досліджень конкретизовано сутність державної регіональної політики зайнятості молоді, зайнятість молоді як об’єкту державних політик: зайнятості, соціальної, молодіжної та освітньої. Узагальнення європейського досвіду державної політики зайнятості молоді дозволило виокремити досвід Польщі для адаптації до українських реалій. Проаналізовано формування та реалізацію правового механізму державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні. Здійснено обґрунтування сутності змін моделей державної регіональної політики зайнятості молоді в Україні. Виявлені регіональні особливості реалізації обласних програм зайнятості населення, нерівності у працевлаштуванні молоді. Виявлено, що основною проблемою реалізації регіональної державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні є відсутність координації діяльності органів місцевої влади, їх структур у сфері зайнятості молоді, закладів вищої освіти та професійно-технічних навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, бізнесу. Розроблено концептуальну схему державно-приватного партнерства як ефективного інструменту реалізації регіональної політики зайнятості молоді Харківщини. У дисертації вперше запропоновано концептуальну модель державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні, що передбачає перетворення молодіжних центрів праці на координаційні майданчики в міжсекторній взаємодії між органами державного управління, місцевого самоврядування, структурами у сфері зайнятості, закладами вищої та середньої освіти, інститутами громадянського суспільства, бізнесом; активізацію їх діяльності щодо надання інформації стейкхолдерам через створення електронного банку резюме та електронного реєстру відповідних даних. Це сприятиме підвищенню ефективності державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні в Україні. Ключові слова: державна політика зайнятості молоді на регіональному рівні; механізми, методи, інструменти державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні; моделі державної політики зайнятості на регіональному рівні; державно-приватне партнерство; концептуальна схема реалізації державно-приватного партнерства в сфері інформаційних технологій; молодіжні центри праці, координаційна міжсекторна взаємодія, концептуальна модель державної політики зайнятості молоді на регіональному рівні.

Файли

Схожі дисертації