Домашевський С. В. Соколоподібні птахи (Falconiformes) Центрального Полісся України (сучасний стан, біологія та питання охорони)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 03.00.08 - Зоологія

22-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.153.01

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена Національної академії наук України

Анотація

У дисертації висвітлено результати досліджень видового складу, поширення і динаміки чисельності, характер перебування денних хижих птахів території Центрального Полісся. В регіоні зареєстровано 29 видів, підтверджене гніздування для 19 видів, лише під час міграції зареєстровано 2 види – скопа і лунь степовий, 5 видів спостерігали під час міграцій і на зимівлі (лунь польовий, зимняк, беркут, кречет і підсоколик малий), залітними є 3 види (шуліка рудий, гриф чорний і сип білоголовий). Проведено аналіз зміни чисельності денних хижих птахів упродовж 1890–2020 рр. Встановлено, що попри зростання видового різноманіття частка рідкісних видів поступово зростала, і нині таких видів денних хижих птахів більшість. Під час дослідження видового різноманіття і чисельності соколоподібних птахів у межах виділених стаціонарів встановлено, що найчисленнішим видом виявився канюк звичайний, який домінував на більшості з них. На усіх стаціонарах траплявся також яструб великий. Лунь лучний, шуліка чорний, змієїд та боривітер звичайний мали відносно низьку чисельність. Серед денних хижих птахів, які гніздяться на території Центрального Полісся, є декілька груп, представники яких демонструють різні стратегії адаптивної поведінки, і негативні чинники позначаються на них по різному. Могильник, орел-карлик, лунь лучний, балабан, кібчик та яструб великий потребують першочергових охоронних заходів, їх чисельність продовжує скорочуватися.

Файли

Схожі дисертації