Байдалінова А. Ю. Запобігання професійній віктимізації

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 64.502.01

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України

Анотація

Дисертацію присвячено поглибленому кримінологічному аналізу професійної віктимізації в Україні та розробленню ефективних заходів запобігання їй. На підставі офіційних статистичних даних та результатів емпіричного дослідження охарактеризовано рівень, динаміку та структуру професійної віктимізації як процесу, розглянуто такі показники, як вид заподіяної шкоди, час та місце вчинення кримінального правопорушення, латентність. Проаналізовано соціально-демографічні, кримінально-правові ознаки, соціально-рольову та морально-психологічну характеристики потерпілого, створено його узагальнюючий портрет. Запропоновано класифікацію жертв злочинів, що вчиняються у зв’язку із професійною діяльністю жертви. Запропоновано трирівневу модель детермінації професійної віктимізації. Розглянуто особливості методу девіктимізації професійної віктимізації. Запропоновано чотирьохблокову структуру змістовного наповнення методу девіктимізації: 1. Убезпечення життя і здоров’я від злочинних посягань; 2. Захист власності; 3. Захист професійної діяльності від незаконного втручання в її здійснення та недопущення нанесення злочинної шкоди професійній репутації чи авторитету органів державної влади, місцевого самоврядування і т.п. 4. Убезпечення близького оточення особи (подружжя, членів сім’ї, інших родичів чи близьких осіб) від потенційної можливості стати жертвою злочину через її професійну приналежність. Особливого характеру набуває цей блок для осіб, професійна діяльність яких пов’язана із ризиком. Запропоновано трирівневу структуру запобігання професійній віктимізації, перший рівень якої складають заходи, спрямовані на зниження загальної віктимності особи, другим рівнем є заходи зниження спеціального (видового) різновиду віктимності, а третім – заходи зниження особистісно-ситуаційної віктимності (індивідуальна профілактика).

Файли

Схожі дисертації