Сидорчук В. С. Уранова мінералізація в пегматитах та гранітоїдах терейну Тазіаст-Тіджіріт, Регібатський щит (Західна Африка)

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100020

Здобувач

Спеціальність

  • 04.00.01 - Загальна та регіональна геологія

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.001.32

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотація

Дисертація присвячена вивченню уранової мінералізації у межах терейну Тазіаст-Тіджіріт Регібатського щита. За результатами досліджень визначено мінеральну форму уранового зруденіння в пегматитах та гранітоїдах. Виявлено уранову мінералізацію і умови локалізації зруденіння у трьох різновидах: а) у гранітоїдах та пегматитах; б) в залізистих кварцитах залізисто-кременистої формації; в) у калькретах рихлих четвертинних відкладів. Обгрунтовано генетичний зв’язок уранової мінералізації в гранітоїдах та калькретах ділянки Оум-Деруа. Визначено речовинний склад та фізико-хімічні умови утворення урановмісних калькрет. Виявлені основні критерії знаходження уранової мінералізації у межах досліджуваної території та розглянуто можливість пошуку нових подібних уранових родовищ у прилеглих територіях. Проведено порівняння уранових рудопроявів у межах Регібатського та Українського щитів.

Файли

Схожі дисертації