Тимошенко А. В. Протидія контрабанді у забезпеченні економічної безпеки підприємств.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100022

Здобувач

Спеціальність

  • 21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.130.01

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Анотація

Дисертація присвячена удосконаленню теоретичних і методичних засад щодо протидії контрабанді для забезпечення економічної безпеки підприємств та наданні практичних рекомендацій шляхом використання технологій блокчейну для її забезпечення. Вперше розроблено алгоритми створення та використання технологій блокчейну при здійсненні митних операцій для забезпечення економічної безпеки держави та підприємств, які дають можливість поетапно запровадити технології блокчейну для використання в міжнародній торгівлі задля убезпечення таких операцій. Удосконалено концептуальний підхід до забезпечення економічної безпеки підприємств шляхом протидії контрабанді, який на відмінну від існуючих може бути реалізований на двох рівнях: на рівні державних органів в контексті забезпечення митної безпеки; на рівні підприємств - в контексті забезпечення економічної безпеки при міжнародній торгівлі, а також включає в себе: мету, завдання, суб’єкти та об’єкти, інструменти протидії та напрями реалізації. Доповнено нормативно-правове забезпечення процесу запровадження технологій блокчейну в діяльності митних органів та підприємств, які здійснюють митні операції, що дозволить легалізувати такі технології в Україні. Доопрацьовано класифікацію загроз економічній безпеці підприємств шляхом розробки матриці загроз «внутрішні-зовнішні» загрози, що дозволило сформувати паспорт загроз, який на відміну від існуючих, дозволяє здійснити їх розподіл за типами протидії контрабанді та схемами і напрямками їх нейтралізації. Удосконалено способи нейтралізації контрабанди, які згруповано за такими ознаками: за інструментарієм приховання від митного контролю; за способом переміщення; за розмірами; за чисельністю учасників, що стало основою напрямів реалізації концептуального підходу до забезпечення економічної безпеки підприємств шляхом протидії контрабанді. Доопрацьована змістова складова основних категорій: «економічна безпека держави», «митна безпека», «економічна безпека підприємств», «контрабанда», а також запропоновано авторське поняття «забезпечення економічної безпеки підприємств шляхом протидії контрабанді», що на відміну від інших забезпечує системний підхід до розробки концептуального підходу до забезпечення економічної безпеки підприємств. Використано кореляційно-регресійний аналіз для прогнозування надходження до бюджету України за умови використання технологій блокчейну при здійсненні митних операцій, що дозволило встановити розміри можливих надходжень у 2022-2026 рр.

Файли

Схожі дисертації