Пінчук Б. Ю. Тепловізійні системи спостереження безпілотних авіаційних та космічних приладів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100036

Здобувач

Спеціальність

  • 05.11.07 - Оптичні прилади та системи

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 26.002.18

Громадська організація організація ветеранів та випускників Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Анотація

Дисертаційна робота присвячена вирішенню наукової задачі підвищення якості зображення та ефективності безпілотних, авіаційних та космічних тепловізійних систем спостереження шляхом узгодження параметрів і характеристик системи, зміни фокусної відстані об’єктива та додатковим доворотом за кутами візування. Розроблено метод розрахунку просторового розрізнення тепловізійної системи спостереження, який полягає у врахуванні впливу відхилення візирної осі від надиру на деформацію проекції пікселів та дозволяє більш достовірно розрахувати лінійне розділення на місцевості. Удосконалено фізико-математичну модель, яка описує процес перетворення інфрачервоного випромінювання від земної поверхні до тепловізійної системи спостереження на літальному апараті, шляхом врахування впливу динаміки руху при відхиленні візирної осі від надиру, що краще і точніше характеризує якість отримуваного тепловізійного зображення. Запропоновано та науково обґрунтовано нові методи підвищення просторового і енергетичного розділення, які базуються на додатковому довороті тепловізійної системи спостереження за кутами візування та зміні фокусної відстані об’єктива в залежності від кутів візування, що дозволило зменшити розмиття зображення.

Файли

Схожі дисертації