Войтенко Ю. В. Підвищення рівня екологічної безпеки агломераційного виробництва шляхом знепилення газових викидів

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100039

Здобувач

Спеціальність

  • 21.06.01 - Екологічна безпека

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

К 09.091.02

Дніпровський державний технічний університет

Анотація

Дисертація присвячена розробці методів та засобів боротьби з надходженням пилу в атмосферне повітря від агломераційного виробництва на основі дослідження фізико-хімічних властивостей окремих поверхнево-активних речовин (ПАР). В роботі проаналізовано основні джерела пилоутворення та шляхи зниження викидів пилу в атмосферне повітря. Враховуючи високу запиленість аглогазів, існуючі системи очистки аглофабрик нашої держави не забезпечують достатню ефективність пиловловлення. Для покращення ефективності їх роботи необхідно зменшити пилове навантаження на ці системи та вміст саме дрібнодисперсного пилу. Запропоновано поліпшувати якість грудкування аглошихти за рахунок обробки її перед спіканням розчинами ПАР. В результаті дослідження фізико-хімічних властивостей ПАР в якості піноутворювача було обрано ТЕАС. Визначено параметри обробки сипучих мінеральних матеріалів розчинами ПАР. Наведені результати стендових досліджень, апробації розроблених методів в промислових умовах та доведена ефективність застосованих методів знепилення повітря. Проведена оцінка ризику захворювання населення селітебних територій в зоні впливу агломераційного виробництва та встановлено зниження розрахункового ризику захворювання при застосуванні розчинів ТЕАС для обробки аглошихти, що призведе до підвищення рівня екологічної безпеки Ключові слова: екологічна безпека, агломераційне виробництво, пилогазові викиди, знепилення, поверхнево-активні речовини, атмосферне повітря, аглошихта, ризик захворюваності.

Файли

Схожі дисертації