Волонець Д. Ф. Кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0422U100122

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

23-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 08.727.04

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації автором встановлено стан дослідження проблеми кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації у кримінально-правовій літературі; охарактеризовано історико-правовий розвиток та сучасний стан законодавства про кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації; описано підстави та принципи криміналізації декларування недостовірної інформації; вивчено зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації; досліджено зміст об’єктивних та суб’єктивних ознак складів декларування недостовірної інформації; розроблено пропозиції щодо удосконалення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Файли

Схожі дисертації