Чаграк Н. І. Теорія і практика освіти людей похилого віку у США (1962 – 2015 рр.)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0519U001240

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.053.01

Анотація

У дисертації вперше обґрунтовано процес становлення і розвитку освіти людей похилого віку у США (1962-2015 рр.) як послідовну зміну організаційних форм відокремлених чи приєднаних інституцій, особливостей їхнього підпорядкування, фінансування, управлінських схем, розроблення і коригування змісту освітніх програм, залежно від соціально-економічного, суспільно-політичного розвитку країни, поступальної трансформації освітньої політики на загальнодержавному рівні та на рівні адміністративно-політичних одиниць (штатів). До наукового обігу введено нові факти, ідеї та підходи з галузі освіти людей похилого віку, обґрунтовані теоретиками і практиками США та Європи («активне довголіття», «продуктивне довголіття», «змішана схема життя», «молодші люди похилого віку», «старші люди похилого віку», «освіта людей похилого віку», «Інститут освіти людей третього віку», та ін.). Представлено авторську систематизовану історико-системну схему освіти людей похилого віку у США (1962-2015), яка ґрунтується на базових поняттях і положеннях дослідження, його організаційно-змістовій хронології. Розроблено Положення про підрозділ (інститут / факультет) освіти людей похилого віку, типову освітню програму для навчання людей похилого віку. Подальшого розвитку набули трактування структури та функцій освіти людей похилого віку; характеристика освіти людей похилого (третього) віку як соціального інституту; положення щодо впровадження інноваційних форм навчання старших дорослих; напрями порівняльних досліджень у сфері освітньої геронтології.

Схожі дисертації