Верлань А. А. Адаптаційні методи та засоби математичного моделювання процесів функціонування комп'ютерно-інтегрованих систем (стосовно до силових енергетичних установок)

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U000005

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

12-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.185.01

Анотація

Метою дисертаційної роботи є створення методів і засобів математичного моделювання процесів функціонування комп'ютерно-інтегрованих технічних систем з адаптаційним забезпеченням можливостей дослідження і побудови засобів керування та діагностики. Розроблені: адаптаційні методи формування динамічних моделей комп'ютерно-інтегрованих систем; метод еквівалентного перетворення диференціальних динамічних моделей до інтегральних; інтерполяційний метод апроксимаційного спрощення моделей об'єктів з розподіленими параметрами; метод побудови адаптивних систем керування з еталонною моделлю; нові модельно-орієнтовані методи і структури систем діагностування; інтегральний метод математичного моделювання процесів функціонування комп'ютерно-інтегрованих систем; підхід до вибору та адаптації чисельних методів і алгоритмів моделювання процесів в комп'ютерно-інтегрованих системах. В дисертаційній роботі вирішена науково-технічна проблема створення, розвитку та підвищення ефективності методів і засобів математичного моделювання процесів функціонування комп'ютерно-інтегрованих технічних систем.

Схожі дисертації