Кручиненко О. В. Паразитоценози великої рогатої худоби центрального регіону України

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0520U100063

Здобувач

Спеціальність

  • 16.00.11 - Паразитологія, гельмінтологія

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.004.14

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотація

У дисертації узагальнено результати експериментальних досліджень та отримано нові дані щодо поширення й структури паразитоценозів у великої рогатої худоби в умовах господарств центрального регіону України. Проведено мета-аналіз щодо превалювання фасціольозу, дикроцеліозу, парамфістоматидозів і шлунково-кишкових стронгілят у світі серед великої й дрібної рогатої худоби. Встановлено патогенний вплив гельмінтів на морфологічні, імунологічні та біохімічні показники крові великої рогатої худоби. З’ясовано гістологічні зміни у печінці, печінкових лімфатичних вузлах та кишечнику за паразитування фасціол, дикроцелій і шлунково-кишкових стронгілят. Удосконалено зажиттєві методи діагностики парамфістоматидозів і легеневих стронгілятозів жуйних. За паразитоценозу (фасціоли, дикроцелії й шлунково-кишкові стронгіляти) екстенс- та інтенсефективність кобітрему становить 100 %. Рафензол і трематозол за паразитоценозу, одним із компонентів яких є парамфістоми, проявляють 100 % ефективність. За два місяці лактації продуктивність корів, оброблених комбітремом була вищою на 17,6 % і рафензолом на 20,6 % порівняно з продуктивністю корів контрольної групи. Протягом чотирьох місяців лактації продуктивність корів, оброблених трематозолом, була вищою на 13,7 % у порівнянні з коровами контрольної групи. Введення великій рогатій худобі рефектину, комбітрему та рафензолу у рекомендованих дозах не впливає негативно на організм хворих тварин. Встановлено високу лікувальну ефективність комбітрему, рафензолу, трематозолу, рефектину, тектіну супер і клозіверону. Розроблено сучасні науково обґрунтовані заходи боротьби з гельмінтозами великої рогатої худоби.

Файли

Схожі дисертації