Панов М. С. Психологічні основи професійної реадаптації особистості в умовах проблемогенного соціуму

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100019

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

25-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 29.051.11

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Анотація

Об’єкт: процес професійної реадаптації особистості; мета: визначити психологічні основ професійної реадаптації особистості в умовах проблемогенного соціуму; методи: аналіз, експеримент; новизна: встановлено особливості професійної реадаптації безробітних, які належать до внутрішньо переміщених осіб та визначено специфіку перебігу процесу професійної реадаптації у безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб; результати дослідження: розроблено методичний інструментарій оптимізації процесу професійної реадаптації та соціально-психологічної підтримки безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб під час їх професійної реадаптації; галузь: психологія.

Файли

Схожі дисертації