Лосієвська О. Г. Психологія розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100021

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

30-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 29.051.11

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Анотація

Об’єкт: комунікативні компетенції професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю; предмет: психологічні основи розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю; методи: аналіз, експеримент; новизна: визначено психологічні основи розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю; результати дослідження: розроблено системний програмно-цільовий проект соціально-психологічного супроводу процесу розвитку комунікативних компетенцій професіоналізму майбутнього фахівця гуманітарного профілю; галузь: психологія.

Файли

Схожі дисертації