Онуфрієва Л. А. Cоціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100022

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

26-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 29.051.11

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Анотація

Об’єкт: процес розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій; мета: визначити соціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій; методи: аналіз, експеримент; новизна: визначено соціально-психологічні засади розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій; результати дослідження: розроблено інтегрований проєкт соціально-психологічного супроводу процесу розвитку професіоналізму майбутніх фахівців соціономічних професій; галузь: психологія.

Файли

Схожі дисертації