Гурєєв В. О. Методи і комп'ютерні технології побудови веб-орієнтованих тренажерних систем оперативно-диспетчерського персоналу магістральних електромереж

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100040

Здобувач

Спеціальність

  • 01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи

17-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.185.01

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України

Анотація

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми розроблення теорії побудови веб-орієнтованих тренажерних систем оперативно-диспетчерського персоналу магістральних електромереж з урахуванням особливостей їх впровадження, масштабування та підтримки функціонування в умовах об’єднаної електроенергетичної системи України. Проведено дослідження та розробка комп’ютерного моделюючого комплексу розподіленої тренажерної системи шляхом вирішення великої кількості прикладних і тестових задач, які підтверджують їх адекватність. Розроблено ефективні методи розрахунку усталених режимів та довготривалих перехідних процесів для використання у веб-орієнтованих розподілених тренажерно-моделюючих системах підготовки персоналу великих енергосистем. Теоретичні результати з розроблення моделей та алгоритмів комп'ютерних систем розрахунку режимів роботи великих енергосистем були використані при розробці веб-орієнтованої тренажерної системи для персоналу підстанцій та енергосистем об’єднаної електроенергетичної системи України.

Файли

Схожі дисертації