Олендер І. Я. Правове регулювання виконання податкового обов’язку в режимі усунення подвійного оподаткування

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

14-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

У дисертації проблема подвійного оподаткування, яка має трансграничний та транснаціональний характер, розглянута комплексно, із характеристикою загальнотеоретичних конструкцій «податковий обов’язок», «податкове зобов’язання», аналізом їх структурних елементів та дослідженням процедур реалізації податкового обов’язку. Визначено галузеву специфіку юридичного обов’язку при регулюванні податкових відносин, встановлено принципову відмінність між конструкціями «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання», що полягає у різному балансі прав та обов’язків зобов’язаного та владного суб’єкта у податкових відносинах. Наведено порівняльно-правову характеристику використання країнами конструкцій «податковий обов’язок» та «податкове зобов’язання» у своїх національних податкових законодавствах. Охарактеризовано вплив міжнародних податкових угод на побудову режиму усунення подвійного оподаткування. Завдяки нормам міжнародних податкових угод вдається досягти більшої визначеності у фіскальних режимах різних країн та встановити дієві механізми взаємодопомоги та обміну інформацією про діяльність платників податків. Узагальнено судову практику вирішення спорів щодо подвійного оподаткування у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки.

Файли

Схожі дисертації