Бориченко К. В. Юридичний механізм забезпечення права на соціальний захист.

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100051

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.05 - Трудове право; право соціального забезпечення

19-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертація є першим у вітчизняній науці права соціального забезпечення спеціальним комплексним дослідженням юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист. У дисертації визначено загальні риси та юридичну своєрідність права на соціальний захист, на підставі яких встановлено місце відповідного права у системі прав людини. Розкрито поняття та структуру права на соціальний захист. Проаналізовано співвідношення понять: право на соціальний захист, право на соціальне забезпечення, права у сфері соціального забезпечення. З’ясовано поняття та структуру юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист. Досліджено зміст міжнародних та європейських стандартів права на соціальний захист та стан відповідності їм чинного національного законодавства у сфері соціального захисту населення. Надано характеристику якості та ефективності нормативного закріплення права на соціальний захист законодавством України з точки зору відповідності його засадам правової визначеності. Встановлено особливості механізму здійснення права на соціальний захист. Визначено поняття, зміст та проаналізовано ефективність гарантій права на соціальний захист. Надано характеристику механізму охорони права на соціальний захист, встановлені суб’єкти провадження контрольно-наглядової діяльності у сфері соціального захисту, визначено та обґрунтовано ключове значення її ефективності для забезпечення можливості притягнення винних до юридичної відповідальності за порушення чи невизнання права на соціальний захист. Визначено механізм захисту права на соціальний захист системою юрисдикційних та неюрисдикційних форм захисту, що здійснюються на міжнародному та національному рівнях. Надано характеристику способам захисту права на соціальний захист. Сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного соціально-забезпечувального законодавства у сфері закріплення та визначення змісту юридичного механізму забезпечення права на соціальний захист, що відповідає сучасним інтересам людини, суспільства та держави.

Файли

Схожі дисертації