Гільгурт С. Я. Методи та засоби створення реконфігуровних сигнатурних засобів захисту інформації комп'ютерних систем і мереж

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0521U100070

Здобувач

Спеціальність

  • 05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

23-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.185.01

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова Національної академії наук України

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробці та розвитку методів побудови ефективних реконфігуровних апаратних сигнатурних засобів технічного захисту інформації шляхом створення комбінованих обчислювальних структур, оптимізованих за заданими показниками в заданих умовах. Для підвищення ефективності створюваних пристроїв розроблено та вдосконалено методи комбінування в одному модулі декількох різнорідних підходів до побудови апаратних засобів інформаційного захисту, які шляхом виконання процедур оптимізації дозволяють максимізувати переваги кожного з них. Розроблено методи прискореного обчислення кількісних значень технічних характеристик компонентів реконфігуровних засобів захисту без виконання повного циклу синтезу обчислювальної структури та конфігурацій для завантаження в ПЛІС. Розроблено алгоритми реалізації запропонованих методів комбінування та програмні засоби для їх перевірки і аналізу. З метою спрощення практичного застосування запропонованих методів і засобів був реалізований у вигляді макетного зразка веб-сервіс централізованого створення реконфігуровних прискорювачів з використанням розподілених і хмарних обчислювальних середовищ.

Файли

Схожі дисертації