Борзяк О. С. Регулювання контактних взаємодій для підвищення стійкості в умовах експлуатації матеріалів на основі мінеральних в’яжучих

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100004

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

16-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 64.820.02

Український державний університет залізничного транспорту

Анотація

Дисертаційна робота присвячена розробленню теоретичних основ отримання композиційних матеріалів з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі мінеральних в’яжучих за рахунок спрямованого регулювання контактних взаємодій. Розвинуто основні положення колоїдної хімії та фізико-хімічної механіки, зокрема, удосконалено класифікації структур і контактів у композиційних матеріалах на основі мінеральних в’яжучих. Максимальні показники фізико-механічних і гідрофізичних (водостійкість) властивостей композитів досягаються у випадку балансу активних площ поверхонь дисперсних частинок, що мають негативний і позитивний поверхневі заряди. Регулювання площ поверхонь можливе за рахунок уведення комплексних хімічних добавок, що сприяє синтезу додаткових кристалогідратів із заданими поверхневими властивостями, та мінеральних і органічних волокон, мікронаповнювачів. Розроблено та впроваджено нові склади композиційних матеріалів із заданими фізико-механічними і гідрофізичними характеристиками різного функціонального призначення. Економічний ефект від впровадження результатів досліджень обумовлений зниженням енергоресурсовитрат на виробництво залізобетонних конструкцій, збільшенням довговічності виробів і конструкцій, міжремонтних термінів будівель та споруд.

Файли

Схожі дисертації