Семенишена Н. В. Облік в умовах інституційних змін: теорія та методологія

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора наук

Державний реєстраційний номер

0522U100018

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

Д 58.082.03

Західноукраїнський національний університет

Анотація

Об’єкт – національна система обліку та процес її розвитку з урахуванням інституційних змін. Мета – розробка теоретико-методологічних складових бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін на базі розвитку інституційної теорії, концепції сталого розвитку й інших напрямків економічної науки. Методи – загальнонаукові та філософські: пізнання, діалектичний, системний, опису й порівняння, узагальнення, моделювання, абстрагування, індуктивний та дедуктивний. Специфічні: інституційний, статистичний, метод формальної логіки, індексний, метод бальних оцінок, метод анкетувань (опитування). Результати реалізовано шляхом розробки теоретико-методологічних складових бухгалтерського обліку в умовах інституційних змін. Новизна полягає у формуванні теоретико-методологічних і прикладних положень розвитку обліку та його складових на засадах інституціоналізму. Впроваджено у діяльність Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, Львівського територіального відділення ВПГО «Спілка аудиторів України», Головного управління статистики у Львівській області, Департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, Департаменту методології та підвищення кваліфікації ТОВ «Смарт ФІНАНСИ», ТОВ «Волочиськ-агро», ТОВ «Золотники-агро», ТзОВ «РСП» Шувар», ТОВ «Корпорація «Колос-ВС» та у навчальному процесі Подільського державного аграрно-технічного університету й Західноукраїнського національного університету. Сфера використання – діяльність підприємств.

Файли

Схожі дисертації