Осіновий Г. Г. Методи активного і пасивного захисту малорозмірних наземних об’єктів від матричних радіометричних пасивно-активних систем виявлення міліметрового діапазону

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0820U100011

Здобувач

Спеціальність

  • 105 - Природничі науки. Прикладна фізика та наноматеріали

14-01-2020

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.051.001

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотація

МЕТОДИ АКТИВНОГО І ПАСИВНОГО ЗАХИСТУ МАЛОРОЗМІРНИХ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД МАТРИЧНИХ РАДІОМЕТРИЧНИХ ПАСИВНО-АКТИВНИХ СИСТЕМ ВИЯВЛЕННЯ МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНУ У дисертації вирішена актуальна наукова задача зниження радіометричної помітності малорозмірних наземних рухомих об’єктів від пасивно-активних радіометричних систем виявлення міліметрового діапазону. Розроблені і удосконалені моделі і методи положено в основу створеної в роботі методики оцінки ймовірності і дальності виявлення малорозмірних, в тому числі рухомих, наземних об’єктів пасивно-активними радіометричними системами виявлення і ідентифікації міліметрового діапазону. Методика дозволяє ураховувати велику кількість факторів (міцність і багатопозиційну побудову джерела підсвічування, ширину полоси пропускання приймача РМ системи, характеристики антени джерела підсвічування і РМ системи), і умов візування РМ системи (кути візування, розміри і конфігурацію об’єкта, вплив атмосферних гідро метеорів), які впливають на процес виявлення чи не виявлення малорозмірних наземних об’єктів. Отримані в роботі аналітичні вирази дозволяють оцінити вплив на процес виявлення застосованих методів і засобів захисту, і таким чином оцінити ефективність засобів зниження помітності малорозмірних наземних рухомих об’єктів від радіометричних систем виявлення міліметрового діапазону. Застосування пасивних систем захисту (маскувальних покриттів) малорозмірних наземних об’єктів, що знижують випромінювальну здатність, наприклад, на 10 дБ, зменшує дальність виявлення об’єктів пасивно-активними системами не менш ніж у три рази. Застосування активного підсвічування об’єктів особистим джерелом шумового підсвічування з керованою міцністю дозволяє забезпечити малий, в переділі нульовий, контраст «об’єкт – фон земної поверхні» на вході радіометричного приймача пасивної системи виявлення, практично на любій дальності від системи виявлення до малорозмірного наземного об’єкту. Ключові слова: високошвидкісні літальні апарати, міліметровий діапазон, матричні кореляційно-екстремальні системи виявлення, активні і пасивні системи захисту, маскувальні покриття.

Файли

Схожі дисертації

0824U001295

Бондар Денис Сергійович

Дослідження збудження полів в плазмі та діелектрику потужними лазерними імпульсами та релятивістськими електронними згустками задля прискорення, фокусування та нагріву електронів і позитронів

0824U001079

Шевченко Станіслав Тарасович

Структурно–морфологічні характеристики та електрофізичні властивості пористих конденсатів Zn, Ni, Cu і їх оксидів в поєднанні з C і Si

0824U000997

Іжик Олег Борисович

Розроблення методів синтезу нанорозмірних полімерних та полімер-неорганічних щіток зі спеціальними електрофізичними та оптичними властивостями

0824U000630

Плахтій Вадим Анатолійович

Надширокосмугові електромагнітні поля в задачах розпізнавання підповерхневих об’єктів штучними нейронними мережами

0824U000539

Ло Іян ...

Проектування та оптимізація антенної решітки за допомогою спеціальних матриць