Дубінін М. М. Формування, діагностика та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків терагерцового діапазону

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100045

Здобувач

Спеціальність

  • 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

24-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 64.051.036

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням фізичних закономірностей формування, фокусування хвильових лазерних пучків безперервного випромінювання терагерцового діапазону з неоднорідною просторовою поляризацією та управління випромінюванням сфокусованих лазерних пучків. Для розв’язання цих задач були використанні методи сучасної радіофізики, обчислювальної електродинаміки і математичної фізики. Запропоновані і досліджені в дисертації методи і схеми формування та селекції поперечних мод з різною просторовою поляризацією поля в хвилевідних квазіоптичних резонаторах можуть бути використані при розробці та створенні нових конструкцій лазерних систем з керованими характеристиками для наукових і прикладних досліджень  одномодових лазерів з заданою формою та поляризацією вихідного пучка. Результати досліджень фокусування лазерних пучків можуть бути використані для розв’язання задач, що пов’язані з взаємодією електромагнітних хвиль з речовиною: діагностика поверхні матеріалів, тонких плівок, біологічних об’єктів, досягнення субхвильової роздільної здатності ТГц томографії, для радіолокаційних та телекомунікаційних застосувань тощо. Запропонований метод управління гостро сфокусованими лазерними пучками може бути застосований в таких додатках, як отримання терагерцових зображень (в тому числі протяжних об’єктів), лазерна абляція, генерація оптичного розряду, де потрібно фокусування терагерцового випромінювання з підвищеною глибиною фокуса.

Файли

Схожі дисертації