Паньків Ю. Ю. Підвищення інтенсивності процесу та розроблення обладнання для перемішування компонентів

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100155

Здобувач

Спеціальність

  • 133 - Механічна інженерія. Галузеве машинобудування

29-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 58.052.015

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Анотація

У дисертаційній роботі вирішено нове наукове завдання зниження енерговитрат процесу приготування рідкої опари шляхом дискретно-імпульсного дозованого введення компонентів у зваженому стані та обґрунтування раціональних параметрів робочих органів змішувача.

Файли

Схожі дисертації