Демидов П. В. Особливості локалізованого поверхневого плазмонного резонансу в системах з високопровідними наноструктурами різної морфології

English version

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Державний реєстраційний номер

0822U100182

Здобувач

Спеціальність

  • 105 - Прикладна фізика та наноматеріали

28-12-2021

Спеціалізована вчена рада

ДФ 26.199.008

Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню впливу морфології наночастинок в системах високопровідних наноструктур на резонансний відгук локалізованого поверхневого плазмону в реальних застосуваннях, та дослідженню підходів до регуляції хвильової позиції локалізованого поверхневого плазмонного резонансу (ЛППР) за рахунок зміни морфології наночастинок. Актуальність роботи пояснюється широким використанням високопровідних наноструктур для сенсорних застосувань та для підвищення чутливості оптичних методів вимірювання. Наразі реєстрація ЛППР відгуку високопровідних наноструктур використовується в сенсориці для аналізу матеріалів, детектування молекул аналіту, підсилення флюоресцентних властивостей матеріалів. Також ЛППР методи можуть бути ефективні при розробці нових методик лікування, дозволяють вирішувати багато завдань клінічної діагностики, екологічного моніторингу, широко застосовуються в біохімічних дослідженнях та в біомедичних застосуваннях, наприклад в якості міток в режимі реального часу, або в якості транспорту лікарських засобів. Варто відмітити, однією із важливих переваг використання наночастинок в сенсориці є той факт, що цей метод є неруйнівним і неінвазивним. Тому вивчення та дослідження впливу морфології металевих наноструктур на їх ЛППР-властивості привертає до себе велику увагу в сучасній фундаментальній та прикладній фізиці, зокрема, в молекулярній плазмоніці. В дослідженнях найчастіше застосовуються наноструктури високопровідних металів, в яких виникає явище ЛППР – золото, срібло. З розширенням можливостей виготовлення масивів високопровідних наноструктур на діелектричних підкладках (плазмонних наночипів) стає актуальним питання розробки приладів з можливістю регуляції хвильової позиції ЛППР, особливо в режимі реального часу. Окрім того, актуальним є й питання виготовлення високопровідних наноструктур певної морфології відповідно до поставленої технічної задачі.

Файли

Схожі дисертації