Diduk I. The effect of titanium, zirconium and boron oxide modification of rock melts on their technological characteristics and properties of the obtained fibers

Українська версія

Thesis for the degree of Candidate of Sciences (CSc)

State registration number

0421U100179

Applicant for

Specialization

  • 05.02.01 - Матеріалознавство

19-01-2021

Specialized Academic Board

Д 26.207.03

Institute of Problems of Materials Science named after IM Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine

Essay

Дисертація присвячена рішенню актуальної науково-технічної задачі в області матеріалознавства базальтоволокнистих матеріалів, яка полягає у виявленні впливу добавок оксидів титану, цирконію та бору на фізико-хімічні характеристики алюмосилікатних розплавів із гірських порід, процеси волокноутворення, структуру та фізико-хімічні властивості волокон, що надалі дозволить науково-обґрунтовано створювати нові композиційні матеріали зі заздалегідь заданими фізико-механічними та фізико-хімічними характеристиками і структурою. Застосування нових волокон для виробництва матеріалів та композитів дозволить зменшити ризики, пов'язані з руйнуваннями стратегічних об’єктів та споруд (доріг, мостів, дамб, контейнерів, сховищ хімічних та радіоактивних відходів, фільтрувальних матеріалів та ін.). Практичне значення матеріалів дисертації підтверджено актом впровадження та патентами України на винахід та корисні моделі.

Files

Similar theses