Бібіченко В. О. Патогенетичне обґрунтування можливості використання глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронізації запалення

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0419U001771

Здобувач

Спеціальність

  • 14.03.04 - Патологічна фізіологія

20-11-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 64.600.03

Анотація

У дисертації наведено патогенетичне обґрунтування використання глюкозамінілмурамілдипептиду для профілактики хронічного запалення. Виявлено закономірності змін реакцій системи крові, зокрема, вмісту прозапальних та протизапальних цитокінів у периферичній крові, у динаміці вторинно хронічного запалення , що перебігає на тлі введення глюкозамінілмурамілдипептиду. Обґрунтовано застосування глюкозамінілмурамілдипептиду при запаленні, яке хронізується, що сприятиме удосконаленню профілактики та патогенетичної терапії хронічного запалення . На моделі вторинно хронічного запалення показано, що, за даними основного параметра запалення - реакцій системи крові, застосування глюкозамінілмурамілдипептиду значно зменшує хронізацію запалення.

Схожі дисертації