Дяченко Н. Л. Французькі дитячі лічилки: лінгвокогнітивний і структурно-композиційний аспекти.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000005

Здобувач

Спеціальність

  • 10.02.05 - Романські мови

18-12-2020

Спеціалізована вчена рада

Д 26.054.02

Анотація

У роботі здійcнено кoмплексне дослiдження лінгвокогнітивного і структурно-композиційного аспектів французьких дитячих лічилок. Висвітлено міждисциплінарну природу ментального простору в системі наук, також уточнено обсяг і зміст терміна "ментальний простір", виокремлено гру як середовище, що найбільше сприяє розгортанню ментального простору французьких дитячих лічилок. Доведено, що теорія концептуальної інтеграції може ефективно застосовуватися для виявлення прихованих смислів французьких дитячих лічилок, які відображають особливості менталітету французів та їхню національно-культурну специфіку. Виділено структурні елементи й композиційні складники, а також фонетичні, семантико-синтаксичні, лексичні, стилістичні засоби організації мовної гри як ментального простору французьких дитячих лічилок.

Схожі дисертації