Корусь О. П. Фарфорова пластика України кінця XIX - початку XXI ст. (тенденції, художні особливості, митці).

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000027

Здобувач

Спеціальність

  • 26.00.01 - Теорія та історія культури

19-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.227.02

Анотація

У дисертації досліджено тенденції розвитку фарфорової пластики України кінця XIX - початку XXI ст. як складової української художньої культури. Уведено до наукового обігу нові матеріали з історії виробництва фарфорової пластики на дев'яти фарфорових заводах України (Баранівському, Городницькому, Дружківському, Київському експериментальному кераміко-художньому, Коростенському, Полтавському, Полонському, Полонському заводі художньої кераміки, Сумському) та в індивідуальних творчих студіях. Представлено імена українських скульпторів, авторів фарфорової пластики та їхні твори. Здійснено класифікацію фарфорової пластики, визначено технологічні та образно-стилістичні особливості. Охарактеризовано діяльність провідних скульпторів-фарфористів. Висвітлено сучасний стан фарфорової пластики України.

Схожі дисертації