Ковчуга Л. І. Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000029

Здобувач

Спеціальність

  • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 11.151.01

Інститут економіки промисловості Національної академії наук України

Анотація

Об’єкт дослідження - процеси інноваційного розвитку в галузях промисловості у зв’язку із забезпеченням їх конкурентоспроможності. Мета дослідження - поглиблення теоретичних засад інноваційного розвитку, розробка науково-методичних положень і практичних рекомендацій щодо активізації інноваційної діяльності галузей промисловості для підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Методи дослідження: структурно-логічний, історико-логічний, наукової абстракції, аналізу й синтезу, економіко-статистичного, кореляційно-регресійного, системно-структурного, порівняльного та комплексного емпірико-прикладного аналізу, моделювання. Теоретичні і практичні результати: удосконалення наукових підходів до забезпечення активізації інноваційного розвитку промисловості; методика оцінки інноваційного розвитку галузей промисловості, формування мережевого партнерства в сфері інноваційної діяльності. Новизна: теоретичне обґрунтування та наукове вирішення завдання щодо вдосконалення і розробки підходів, напрямів і механізмів активізації інноваційного розвитку галузей промисловості для підвищення їх конкурентоспроможності. Ступінь упровадження: Департамент залучення інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Департамент економічного розвитку і торгівлі Київської обласної державної адміністрації України, Департамент економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації, ТОВ «Керамічні маси Донбасу», державне підприємство «Рутекс КЕРАМ» товариство з обмеженою відповідальністю «Рутекс КЕРАМ». Сфера використання: державні органи влади, промислові підприємства.

Схожі дисертації