Ванченко Л. В. Особливості психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U000043

Здобувач

Спеціальність

  • 19.00.05 - Соціальна психологія; психологія соціальної роботи

24-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 26.453.01

Інститут психології імені Г.С. Костюка Національної Академії педагогічних наук України

Анотація

Дисертація присвячена аналізу особливостей психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті. Робота містить теоретичне обґрунтування, методичні засади та результати емпіричного дослідження з цієї проблеми. Вперше розглянуто основні підходи до управління персоналом на залізничному транспорті у розрізі історичних періодів, розкрито соціально-психологічні особливості діяльності АТ "Укрзалізниця", наведено психологічні проблеми з управління персоналом на залізничному транспорті, визначено концепцію психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті та розроблено модель її впровадження, обґрунтовано теоретичну модель психологічної компетентності керівника на залізничному транспорті як системоутворювального фактору психологічного забезпечення системи управління персоналом та емпірично досліджено рівень сформованості психологічної компетентності начальника поїзда (пасажирського). Представлені результати ефективності впровадження моделі психологічного забезпечення системи управління персоналом.

Схожі дисертації