Коваль М. В. Адміністративно-правові засади функціонування митниць в умовах євроінтеграційних процесів в Україні

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100005

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 17.051.07

Запорізький національний університет

Анотація

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню сутності та особливостей адміністративно-правових засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи в умовах євроінтеграційних процесів в Україні. Проаналізовано рівень наукового розроблення проблеми адміністративно-правових засад функціонування митниць в Україні. Досліджено поняття, ознаки, зміст і структуру адміністративно-правових засад функціонування митниць як безпосередніх суб’єктів здійснення митної справи. Встановлено, що у структурі адміністративно-правових засад функціонування митниць визначаються окремі блоки: категоріальний, нормативний, інституційний, інструментально-технологічний.

Файли

Схожі дисертації