Єлісєєва М. В. Адміністративно-правовий аспект ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100012

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

18-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 08.893.03

Університет митної справи та фінансів

Анотація

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й нове вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні на підставі аналізу доктринальних та нормативних джерел теоретико-прикладних засад ліцензування суб’єктів здійснення приватної охоронної діяльності. Надано авторське визначення ліцензування охоронної діяльності як об’єкта адміністративно-правового регулювання, яке полягає у визначених діях суб’єктів владних повноважень щодо ліцензування охоронної діяльності, контролі за дотриманням ліцензійних умов, навчанні персоналу охорони, участі у проведенні розслідувань про законність застосування охоронниками і охоронцями спеціальних засобів, застосуванні адміністративного примусу до порушників режиму охоронної діяльності.

Файли

Схожі дисертації