Павленко О. А. Удосконалення обладнання і технології для імпульсного брикетування відходів металообробки

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100028

Здобувач

Спеціальність

  • 05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском

13-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 45.052.06

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотація

Дисертацію спрямовано на створення методики автоматизованого розрахунку параметрів обладнання для імпульсного брикетування стружки алюмінієвих й титанових сплавів з забезпеченням стабілізації якості брикету, в тому числі у змінних умовах навколишнього середовища. В основу теоретичних досліджень покладено методи математичного моделювання з використанням сучасних сертифікованих CAD/CAE-пакетів інженерного аналізу методом скінченних елементів. На основі проведених досліджень удосконалено метод визначення зусиль брикетування в залежності від механічних властивостей матеріалу стружки, яка підлягає переробці. На відміну від існуючих підходів, де у емпіричних формулах використовуються коефіцієнти, отримані експериментальним шляхом, для розрахунку енергії машини імпульсного брикетування запропоновано залежність, де в якості визначального параметра використовується твердість матеріалу стружки. Запропоновано комплекс математичних моделей для розрахунку кінематичних й динамічних параметрів машин імпульсного брикетування з газо-повітряним приводом з використанням теорії термодинамічних систем тіла змінної маси. Удосконалено модель сумішоутворення, де на відміну від існуючих враховано змінність температури стінок камери згоряння під час прогріву, що дозволяє забезпечити стабілізацію заряду при відомій температурі й заданій циклічності роботи. Запропоновано структуру адаптивної автоматичної системи управління імпульсною брикетувальною машиною, впровадження якої забезпечить отримання брикетів стабільної якості незалежно від впливу температур навколишнього середовища.

Файли

Схожі дисертації