Цуркан О. П. Адміністративно-правові засади професійного навчання поліцейських

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100040

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

21-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 11.737.02

Донецький юридичний інститут МВС України

Анотація

У дисертації комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, урахуванням новітніх досягнень юридичної науки, положень оновленого законодавства здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає в розкритті сутності адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських, у ході чого сформульовано низку нових наукових положень і висновків, пропозицій щодо внесення змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів України та обґрунтовано прийняття нових документів. Відповідно до поставленої мети визначено поняття адміністративно-правових засад професійного навчання поліцейських, досліджено його сутність з позицій категоріального, нормативного, інституційного та організаційного елементів (характеристик). Здійснено характеристику адміністративно-правових засад складових професійного навчання поліцейських: первинної професійної підготовки; підготовки поліцейських у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, післядипломної освіти, службової підготовки

Файли

Схожі дисертації