Воробчак А. Р. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні.

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100042

Здобувач

Спеціальність

  • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

23-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 41.086.03

Національний університет "Одеська юридична академія"

Анотація

Дисертація є першою в Україні, після набрання чинності КПК України 2012 року, кваліфікаційною науковою працею, в якій на основі комплексного аналізу проблем нормативно-правового та правозастосовного характеру розроблено й обґрунтовано концепцію висновку експерта у кримінальному процесі. У дисертації охарактеризовано еволюцію становлення висновку експерта як джерела доказів, розкрито сутність і надано авторське визначення його поняття. Охарактеризовано структуру висновку експерта та досліджено вимоги до його змісту. Виокремлено критерії класифікації висновків експерта й охарактеризовано види висновків експерта, визначені на основі кожного із класифікаційних критеріїв. Встановлено систему процесуальних властивостей висновку експерта і здійснено їх характеристику. Досліджено особливості процесуальної форми отримання висновку експерта. Здійснено загальну характеристику перевірки висновку експерта та розкрито зміст основних способів її здійснення - допиту експерта і призначення додаткової та повторної експертизи. Охарактеризовано особливості оцінки висновку експерта як джерела доказів. Розкрито основні напрями використання висновку експерта у кримінальному процесуальному доказуванні. Розроблено науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на вдосконалення КПК України у частині визначення поняття висновку експерта, підстав проведення експертизи, порядку ініціювання її проведення, підстав і порядку проведення допиту експерта та призначення додаткової і повторної експертизи.

Файли

Схожі дисертації