Крохмаль І. М. Формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100044

Здобувач

Спеціальність

  • 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

16-12-2019

Спеціалізована вчена рада

Д 29.053.01

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"

Анотація

Об’єкт: процес професійної підготовки майбутніх фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у ЗВО; мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування професійної готовності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності у ЗВО; методи: аналіз наукової літератури, систематизація та класифікація наукових положень, анкетування, інтерв’ювання, опитування, бесіда, тестування, спостереження, експертна оцінка, педагогічний експеримент, методи математичної статистики; новизна: обґрунтовано та експериментально підтверджено педагогічні умови формування професійної готовності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності у ВНЗ; виокремлено критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності фахівців-документознавців; результати: розроблено тренінг професійного зростання, ділову гру „Імідж сучасного фахівця інформаційно-документознавчої сфери”, теоретичні та практичні завдання до фахових дисциплін („Документознавство”, „Діловодство”, „Кореспонденція та діловодство”), навчальну програму технологічної (виробничої) практики, програму та навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни „Професійна комунікація”; галузь – теорія і методика професійної освіти

Файли

Схожі дисертації