Бондар А. В. Ефективні сухі будівельні суміші для елементів підлог цивільних будівель

English version

Дисертація на здобуття ступеня кандидата наук

Державний реєстраційний номер

0420U100049

Здобувач

Спеціальність

  • 05.23.05 - Будівельні матеріали та вироби

20-12-2019

Спеціалізована вчена рада

К 05.052.04

Вінницький національний технічний університет

Анотація

Робота присвячена вирішенню питання створення ефективних сухих будівельних сумішей для елементів підлог цивільних будівель, шляхом виконання направленої поризації сумішей та активації її компонентів, використання відходів промисловості. У роботі встановлено, що введення тонкодисперсних мінеральних добавок дозволяє підвищити технічні характеристики піни із поверхневоактивних речовин за рахунок підвищення сил поверхневого натягу водних оболонок піноутворювача навколо бульбашок повітря завдяки дисоціації мінеральної речовини на їх поверхні. Отримані рівняння регресії, які дозволяють провести оптимізацію параметрів технологічного процесу виготовлення поризованих розчинів із СБС. Встановлено, що спільна механічна активація сухим методом мінеральних наповнювачів, в’яжучого та полімерних добавок дозволяє отримати склади із зниженою середньою густиною до 800 кг/м3, високою реологічною активністю (рухомість – більше 8 см, розтічність – до 21 см, термін придатності – від 45 хв), міцністю до 15 МПа, покращеними звукоізоляційними характеристиками, зниженою водопотребою, економією цементу та хімічних добавок. Встановлено порядок механічної активації: спільний сухий помел (І етап) та подальше додаткове ретельне змішування (ІІ етап) мінеральних та органічних складових суміші.

Файли

Схожі дисертації